Can't locate this RSS feed:
http://rss.infor.pl/rss/mojafirma_aktualnosci.xml

Beneficjenci Funduszu PDF Drukuj Email

 

Beneficjentami Funduszu mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095, z późn. zm.) spełniające przesłanki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2006 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, którzy posiadają siedzibę (a w przypadku osoby fizycznej – adres zamieszkania) lub adres głównego miejsca wykonywania działalności na terenie województwa podlaskiego lub prowadzą inwestycje na terenie województwa podlaskiego.


Za mikroprzedsiębiorstwo uważa się przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.


Za małe przedsiębiorstwo uważa się przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.


Za średnie przedsiębiorstwo uważa się przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.