Can't locate this RSS feed:
http://rss.infor.pl/rss/mojafirma_aktualnosci.xml

Przeznaczenie pożyczki PDF Drukuj Email

 

Pożyczki są udzielane tylko i wyłącznie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Pożyczkobiorcy. Środki z Podlaskiego Funduszu Przedsiębiorczości będą mogły być przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i obrotowych dotyczących zarówno działalności produkcyjnej, usługowej jak i handlowej.

W szczególności środki te będą mogły być wykorzystane na następujące cele:

 • zakup, budowa, modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych,

 • zakup nieruchomości wraz z budynkami,

 • modernizacja i adaptacja obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych,

 • zakup sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi,

 • zakup środków transportu bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • zakup towarów, materiałów i surowców do produkcji, usług i handlu,

 • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzaną działalnością gospodarczą (licencje, patenty, franchising, koncesje, zezwolenia, oprogramowanie komputerowe),

 • zakup i wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych i technicznych,
  zakup sprzętu IT,

 • zakup usług promocyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (stworzenie stron internetowych, katalogi produktów i usług, kampanie medialne).