Can't locate this RSS feed:
http://rss.infor.pl/rss/mojafirma_aktualnosci.xml

Warunki PDF Drukuj Email

 

Wysokość pożyczki:

Pożyczki udzielane są w złotych polskich w wysokości od 120 000 do 250 000 zł.

 

Oprocentowanie:

Oprocentowanie pożyczek od 1,15% do 4,15%. Oprocentowanie ustalane jest na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej i metodologii Fundacji. Oprocentowanie jest stałe w okresie spłaty pożyczki oraz równe stopie referencyjnej obliczonej jako suma stopy bazowej i odpowiednia dla każdego przedsiębiorcy marża wyrażona w punktach bazowych.

 

Zabezpieczenie:

Uzyskanie pożyczki z Funduszu uzależnione jest od ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia jej spłaty. Fundusz wymaga minimum 100% zabezpieczenia kwoty podstawowej wraz z odsetkami w zależności od przedmiotu zastawianego majątku i formy zabezpieczenia.
Forma zabezpieczenia musi być adekwatna do wielkości i okresu spłaty pożyczki oraz uwzględniać: ryzyko udzielenia pożyczki, stan majątkowy pożyczkobiorcy, powiązania rodzinne i gospodarcze poręczycieli, skuteczność zabezpieczenia czyli realną możliwość zaspokojenia roszczeń Fundacji w możliwie krótkim czasie.

 

Okres spłaty:

Pożyczki mogą być udzielane na okres do 60 miesięcy.

 

Karencja:

Pożyczkobiorca może skorzystać z karencji w spłacie rat kapitałowych, nie dłuższej niż 6 miesięcy. W okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie). Okres karencji nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.


Pomoc publiczna:

Pożyczki udzielane w ramach Podlaskiego Funduszu Przedsiębiorczości nie stanowią pomocy publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 874).